Sie sind hier

Reduktioun vum Energie-Verbrauch vun der Gemeng

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Zesumme mat der Fraktioun vun déi gréng hu mir als DP eng Motioun zu der Reduktioun vum Energie-Verbrauch vun der Gemeng zur Ofstëmmung bruecht.

Des Motioun ass mat favorabele Stëmme vun DP an déi gréng a mat Enthalunge vun CSV an LSAP gestëmmt ginn.