Sie sind hier

Informatiounen iwwer de Chantier am Quartier Gare

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

D’DP huet am Virfeld vun der ganzer Ëmgestaltung vum Quartier Gare schonn e puer mol am Gemengerot gesot, dass virun a wärend der Periode wou di al Gare am Chantier wäert sinn, d’Bierger kontinuéierlech mussen informéiert ginn. An deem Sënn ass e Bureau d’études vum Schäfferot engagéiert ginn, fir sech em d’Gestioun vum Chantier ze këmmeren an et gouf och eng Info-Versammlung organiséiert, op där de ganze Projet vum Quartier Gare virgestallt an diskutéiert gouf. Esou weit, esou gutt.

 

Allerdéngs sinn Enn September elo d’Infrastrukturaarbechten ugelaf, ouni dass eis Gemengeverantwortlech ëffentlech iwwer den Impakt op de Verkéier an d’Parkplazsituatioun am Quartier Gare kommunikéiert gouf. Op dem Site vun der aler Gare ginn awer d’Kanner an d’Schoul bruecht, fuere vill Leit bei d’Sportshal/Piscine a parken d’Client’en vun eise Geschäftsleit. Fir d’DP-Fraktioun mussen dowéinst iwwer de Chantier am Quartier Gare vill méi Informatiounen un all des Leit kommen.

 

Et heescht ëmmer erëm vu Säite vum Schäfferot, dass d’Bierger kontinuéierlech iwwer de Chantier informéiert ginn. D’DP-Fraktioun an all déi Leit, déi am Quartier Gare zirkuléieren, waarden dofir op méi Informatiounen zu der Verkéiers- a Parkplazsituatioun.

 

Iwwer d’Parkhaus, wat am Quartier Gare soll gebaut ginn, ass säit dem 31. Juli 2018, wéi en éischte Projet vum Parkhaus an der Bautekommissioun presentéiert gouf, net méi geschwat ginn. Des Element aus dem neie Quartier Gare, dee fir eis Geschäftswelt vu grousser Bedeitung ass, gëtt vun eisem CSV/LSAP-Schäfferot net weidergedriwwen. Wann de politesche Wëllen do wär, kéint och dëse Projet direkt no den Infrastrukturaarbechten ugaange ginn. Firwat net direkt?