Sie sind hier

Froen vun der DP Fraktioun un de Schäfferot

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

An der Gemengerots-Sitzung vum 10. Januar 2022 huet d'DP Fraktioun dem Schäfferot Froen 1) zum Iechternacher PAG, 2) zu der Vignette professionnelle vum neie Parkraumkonzept an 3) zu den Infrastruktur-Arbechten an der Krunn an der Duchscher Strooss gestallt.

 

1. PAG: de neie PAG vun der Stad Iechternach ass nach net a Kraaft well mer nach op en Avis um Ministère de l’Intérieur waarden. Ass dësen Avis entretemps do? Wa net, wéi laang waarde mer entretemps op dësen Avis ? Solle mer als Stad Iechternach net e Bréif un de Ministère maachen, fir nom Avis ze froen an drop ze insistéieren, dass den Ofschloss vun dëser Prozedur wichteg fir eis Stadentwécklung ass? Wéi vill Bauprojete sinn de Moment an der Schwief well d’PAG Prozedur nach net ofgeschloss ass?

 

2. Vignette professionnelle : mat dem neie Parkraumkonzept sollen u sech keng Camionnettë méi am Kär vun Iechternach parken. Säit e puer Woche gesäit een awer nees vill Camionnetten am Stadkär, déi notamment Owes Parkplaze blockéieren. Ass dee Constat och vum Schäfferot gemaach ginn? Kéinten eis Agents municipaux net ofwiesselend 1-2 mol d’Woch no engem Horaire mobile schaffen, fir och Moies fréi an Owes nach Kontrollen ze maachen?

 

3. Infrastruktur-Aarbechten an der Krunn an der Duchscher-Strooss : am Dezember 2021 goufen Infrastruktur-Aarbechten an der Rue André Duchscher, méi genee bei der Lyra, gemaach.

 

3.1. Dobäi ass den Zebrasträifen, den tëschent der Lyra an dem Kierfecht ass, fortkomm. Vue dass hei awer vill Leit zirkuléieren - Kanner déi an d’Crèche oder an d’Maisons-Relais ginn, ma och Leit déi op de Kierfecht ginn, sollt dësen Zebrasträifen net esou schnell wéi méiglech erëm agezeechent ginn?

3.2. Scho méi laang ass annoncéiert ginn, dass Infrastruktur-Aarbechten an der Rue André Duchscher bis bei d’Rue de la Gare gemaach ginn. Wéini sollen des Aarbechte gemaach ginn? Gëtt et en Timing vun de verschiddenen Etappe vun dësen Aarbechten?

3.3. Och an der Rue Krunn sollen Infrastruktur-Aarbechte gemaach ginn. Wéini sollen des Aarbechte gemaach ginn? Gëtt et en Timing vun de verschiddenen Etappe vun dësen Aarbechten?