Sie sind hier

Ëffentlech Workshoppen

Gemeng

An den zwee ëffentlechen Workshoppen hunn mer iwwer 4 Haaptthemen diskutéiert :

1. Quartier Gare

2. Verkéier a Parking

3. Geschäfter

4. Bauen a wunnen. 

An enger nächster Etape wäert d'DP Eechternoach mat verschiddenen lokalen Acteuren (Sportveräiner, Geschäftsleit, Kulturveräiner, etc.) an Institutiounen iwwer des Themen schwätzen. 

Mir kucken zesummen mat iech no fir.