Sie sind hier

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Videoopnam vum Eechternoacher Gemengerot vum 8. Juni 2020

Sou wéi am Walprogramm vun 2017 vun der DP Eechternoach virgeschloen, ginn d’Gemengerotssitzunge säit dem 8.6.2020 per Video opgeholl a sollen an Zukunft och live gestreamt ginn.

 

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Rapport vun der Gemengerot-Sitzung vum 4.5.2020 (1/4)

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Rapport vun der Gemengerot-Sitzung vum 4.5.2020 (2/4)

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Rapport vun der Gemengerot-Sitzung vum 4.5.2020 (3/4)

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Rapport vun der Gemengerot-Sitzung vum 4.5.2020 (4/4)

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Froen un de Schäfferot a punkto Coronavirus

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Informatiounen iwwer de Chantier am Quartier Gare

D’DP huet am Virfeld vun der ganzer Ëmgestaltung vum Quartier Gare schonn e puer mol am Gemengerot gesot, dass virun a wärend der Periode wou di al Gare am Chantier wäert sinn, d’Bierger kontinuéierlech mussen informéiert ginn.

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Ganzdagsparker

Ëmmer méi Autoe parke wärend der Woch de ganzen Dag op Plazen an Eechternoach, wou kee Parking bezuelt muss ginn. Ënner anerem sinn dovunner d’Parkinge ronderëm de Kierfecht an d’Trottoiren an der Rue Krunn betraff.

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Verkéier a Parkplaze ronderëm d’Moartplaz

Den 29. Abrëll 2019 war am Eechternoacher Gemengerot d’Spärung vun der Moartplaz an de Summerméint (15.7.-15.9) um Ordre du jour.

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Accès an Deplacementer vu Persoune mat ageschränkter Mobilitéit

Am Gemengerot vum 12.

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Gemengerot vum 11. November 2019 : Froen zum Echterlive Festival an zum Projet Shopping Echternach

https://www.wort.lu/de/lokales/festival-echterlive-die-kosten-der-kunst-5dcbc322da2cc1784e34fa79

 

 

 

 

Gemeng Carole Hartmann

PAG Stéchdatum verpasst

Ënnert den 28 Gemengen, déi op den 1. November 2019 nach keen neie PAG an der Prozedur hunn ass och Eechternoach. D'DP huet di lescht Joren am Gemengerot Xmol nom PAG gefrot. Ëmmer erëm ass vum Schäfferot verséchert ginn, dass de PAG am Delai géing fäerdeggestallt ginn.

Gemeng Georges Hoscheid

A propos "Campus Gare"

Vun der Gare bis bei d'Schwemm kennt een ouni Problem bis bei den klengen Rond-Point bei der Schoul, an dann nach e bessi weider, dann no 20m ass Strooss gespart, mat zwou Heras-Barrieren, ouni Reflektor, Luucht oder Signalisatioun... Vun der aanerer Sait (Lycée) daat selwecht ...

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Gemeinderat vom 29. April 2019 : Fragen der Oppositionsparteien unerwünscht!

Die Gemeinderatssitzung in Echternach vom 29. April 2019 dauerte fast vier Stunden und war gespickt mit einigen überraschenden Abstimmungen sowie einigen respektlosen Erklärungen des Bürgermeisters.

Aus dem Gemengerot vum 28.1.19 - Froen vun der Oppositioun

Eine unspannende Sitzung mit Zündstoff bei den Fragen der Opposition: 


- YW musste zugestehen, dass er keine Subvention angefragt hat für die vielen Etüden zum Leerstand beziehungsweise zu einem neuen Outlet- oder Shopping-Center. 

Aus dem Gemengerot vum 28.1.2019 - Thema „Marquise“

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alles paletti .... außer dass die Gemeinde einen horrenden Preis für die an die Marquise angrenzende Immobilie vereinbart hat: 2,31 Mio €, die mit 7 Wohneinheiten im neuen Projekt mit royalem Blick auf den Marktplatz bezahlt werden. Hinzu kommen, solange die „neue“ Marquise nicht steht, ein monatliches Entgelt von 8.000.- €. "Es ist ein politischer Preis", so der Schöffenrat, In Wirklichkeit, eine vergiftete Pille, die die CSV/LSAP Majorität schluckt. Die DP nicht: sie enthielt sich bei der Abstimmung.

 

Gemeng Carole Hartmann

Aus dem Gemengerot vum 25. Juni 2018

D'DP Conseillère Carole Hartmann huet op déi geféierlech Verkéierssituatioun vun der Kräizung um Mélick higewisen an d’Majoritéit gefrot op een net kéint eng Beschëlderung, Inselen oder Luuchte fir geféierlech Platzen unzekënnege en Place setzen.

Gemeng

Aus dem Gemengerot vum 11.06.2018

Déi extrem Wiederkonditiounen an d‘Héichwaasser vun de leschten zwou Woche waren Haaptsujet am Eechternoacher Gemengerot vum 11.6.18. De BGM huet d‘Schied déi et bei eis, virun allem duerch d‘Lauterburer Baach an der rue des Romains bis op de Rabatt goufen, presentéiert.

Gemeng

Aus dem Gemengerot vum 14.05.2018

Am Gemengerot vum 14. Mee 2018 huet de Buergermeeschter op eng Interventioun vum Carole Zeimetz uginn, dass Gemengerotssëtzungen och kéinte live gestreamt ginn. D‘DP gegréisst des Iddi, déi eng Fuerderung aus eisem Wahlprogramm vun 2017 iwwerhëlt.

Gemeng

Aus dem Gemengerot vum 23.4.2018

2 Froe vun der DP zur Owesspärung vum Moart :

1) Fro CH: kee weess dass de Moart owes zou ass, d’Beschëlderung ass net visibel, et misst een eis Bierger besser a méi doriwwer informéieren.