Sie sind hier

Gemeng Carole Hartmann Marcel Heinen

Gemeinderat vom 29. April 2019 : Fragen der Oppositionsparteien unerwünscht!

Die Gemeinderatssitzung in Echternach vom 29. April 2019 dauerte fast vier Stunden und war gespickt mit einigen überraschenden Abstimmungen sowie einigen respektlosen Erklärungen des Bürgermeisters.

Aus dem Gemengerot vum 28.1.19 - Froen vun der Oppositioun

Eine unspannende Sitzung mit Zündstoff bei den Fragen der Opposition: 


- YW musste zugestehen, dass er keine Subvention angefragt hat für die vielen Etüden zum Leerstand beziehungsweise zu einem neuen Outlet- oder Shopping-Center. 

Aus dem Gemengerot vum 28.1.2019 - Thema „Marquise“

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alles paletti .... außer dass die Gemeinde einen horrenden Preis für die an die Marquise angrenzende Immobilie vereinbart hat: 2,31 Mio €, die mit 7 Wohneinheiten im neuen Projekt mit royalem Blick auf den Marktplatz bezahlt werden. Hinzu kommen, solange die „neue“ Marquise nicht steht, ein monatliches Entgelt von 8.000.- €. "Es ist ein politischer Preis", so der Schöffenrat, In Wirklichkeit, eine vergiftete Pille, die die CSV/LSAP Majorität schluckt. Die DP nicht: sie enthielt sich bei der Abstimmung.

 

Gemeng Carole Hartmann

Aus dem Gemengerot vum 25. Juni 2018

D'DP Conseillère Carole Hartmann huet op déi geféierlech Verkéierssituatioun vun der Kräizung um Mélick higewisen an d’Majoritéit gefrot op een net kéint eng Beschëlderung, Inselen oder Luuchte fir geféierlech Platzen unzekënnege en Place setzen.

Gemeng

Aus dem Gemengerot vum 11.06.2018

Déi extrem Wiederkonditiounen an d‘Héichwaasser vun de leschten zwou Woche waren Haaptsujet am Eechternoacher Gemengerot vum 11.6.18. De BGM huet d‘Schied déi et bei eis, virun allem duerch d‘Lauterburer Baach an der rue des Romains bis op de Rabatt goufen, presentéiert.

Gemeng

Aus dem Gemengerot vum 14.05.2018

Am Gemengerot vum 14. Mee 2018 huet de Buergermeeschter op eng Interventioun vum Carole Zeimetz uginn, dass Gemengerotssëtzungen och kéinte live gestreamt ginn. D‘DP gegréisst des Iddi, déi eng Fuerderung aus eisem Wahlprogramm vun 2017 iwwerhëlt.

Gemeng

Aus dem Gemengerot vum 23.4.2018

2 Froe vun der DP zur Owesspärung vum Moart :

1) Fro CH: kee weess dass de Moart owes zou ass, d’Beschëlderung ass net visibel, et misst een eis Bierger besser a méi doriwwer informéieren.